ĐƯỜNG SẼ MỞ THEO QUY HOẠCH Ở XÃ VĨNH NGỌC, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI (PHẦN 3)

📍Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
𝟕. Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐚 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐞̂ 𝐭𝐚̉ 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠, 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐨̃ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐆𝐢𝐚́𝐩

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường từ Hoàng Sa đến đê tả sông Hồng, song song với Võ Nguyên Giáp dài khoảng 1,18 km. Tuyến có diểm đầu ở đường quy hoạch tại mục 4, cách đường Hoàng Sa khoảng 150 m. Tuyến chạy song song với đường Võ Nguyên Giáp và kết thúc ở gần đê tả sông Hồng khoảng 50 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc.
Tuyến đường này có điểm đầu gần đường Hoàng Sa, tuyến chạy song song đường Võ Nguyên Giáp, cắt đường Cầu Ranh.
Tuyến đi qua đường Cầu Ranh đoạn cách UBND xã Vĩnh Ngọc khoảng 230 m.
Tuyến kết thúc ở gần đường đê tả sông Hồng đoạn cách cầu Nhật Tân khoảng 450 m.


𝟖. 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐨̃ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐆𝐢𝐚́𝐩
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường nối phương Trạch đến gần Võ Nguyên Giáp dài khoảng 1,1 km. Tuyến có điểm đầu trùng với đường Cầu Ranh, giao với đường Phương Trạch đoạn trường Mầm non Vĩnh Ngọc. Tuyến cắt đường mục 2 ở hồ gần UBND xã Vĩnh Ngọc và kết thúc đoạn cách đường Võ Nguyên Giáp khoảng 150 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc.
Tuyến đường sẽ mở trên thực tế đối diện trường mầm non Phương Trạch.
Tuyến đi qua đường mục 8 và kết thúc gần đường Võ Nguyên Giáp.


𝟗. 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐧𝐨̂́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐑𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐦𝐮̣𝐜 𝟒
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến nối đường Cầu Ranh với đường mục 4 dài khoảng 730 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Cầu Ranh đoạn hết khu dân cư (tình từ đường Phương Trạch hướng về UBND xã Vĩnh Ngọc). Tuyến giao với đường 6 và kết thúc ở đường mục 4 đoạn cách đường 6 khoảng 100 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc.
Tuyến có điểm đầu ở đường Cầu Ranh đoạn hết khu dân cư (tình từ đường Phương Trạch hướng về UBND xã Vĩnh Ngọc).
Tuyến giao với đường 6 và kết thúc ở đường mục 4 đoạn cách đường 6 khoảng 100 m.


_________________________________________________
⚜️𝐈𝐐𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 – Đ𝑎̂̀𝑢 𝑇𝑢̛ 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ ⚜️
🏤 Địa chỉ:
✴️𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: IQLand Building, số 68 đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội.
✳️VPGD Đông Trù: Đầu Cầu Đông Trù, Đông Hôi, Đông Anh, Hà Nội
✳️VPGD Sóc Sơn: Khu Tái định cư Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội
✳️Chi nhánh Đà Nẵng: 525 Trần Quốc Hoàn, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
🌐Website:
1️⃣www.iqland.com.vn
2️⃣www.noithat.iqland.com.vn
3️⃣www.nhadidong.iqland.com.vn
📩Email: admin@iqland.com.vn
☎️HOTLINE: 097.123.2244 – 097.132.2244
#IQland#IQlandGroup#IQlandDauTuThongMinh#Tintuc

097.132.2244

1
Bạn cần hỗ trợ?