Category Archives: Tin Tức

NGUY CƠ LẠM PHÁT TĂNG CAO, GIỚI ĐẦU TƯ BĐS “SỐT SẮNG” ÔM TIỀN ĐI SĂN ĐẤT NỀN

Trước nguy cơ lạm phát có thể xảy ra, cơn sốt nhẹ bắt đầu rục rịch xuất hiện tại các thị trường vùng ven đô Hà Nội như huyện Đông Anh, Sóc Sơn,… trong đó những sản phẩm đất nền dao động từ 1-2 tỷ đồng vẫn giữ sức hút lớn. ❓❓ Lạm phát tác …

BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG ANH ĐÃ CHUYỂN MÌNH RA SAO VỚI CÁC DỰ ÁN THẤP TẦNG?

🌟𝐁𝐀̂́𝐓 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍 Đ𝐎̂𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 Đ𝐀̃ 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐌𝐈̀𝐍𝐇 𝐑𝐀 𝐒𝐀𝐎 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐂𝐀́𝐂 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐓𝐇𝐀̂́𝐏 𝐓𝐀̂̀𝐍𝐆?🌟𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘮𝘢̣𝘰 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢̉𝘯𝘩 đ𝘢̂́𝘵 𝘷𝘦𝘯 đ𝘰̂ 𝘣𝘦̂𝘯 𝘥𝘰̀𝘯𝘨 𝘴𝘰̂𝘯𝘨 𝘏𝘰̂̀𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 đ𝘰̂̉𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘢̆𝘮 𝘲𝘶𝘢 𝘯𝘩𝘰̛̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝘰𝘢̣𝘯 𝘮𝘶̣𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘩𝘢̣ 𝘵𝘢̂̀𝘯𝘨, 𝘵𝘢̣̂𝘱 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘰̛̉ đ𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘰̂̉ 𝘤𝘶̛ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘥𝘢̂𝘯, …

CÓ NÊN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT LÚC NÀY?

💥𝐂𝐎́ 𝐍𝐄̂𝐍 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐔̛ 𝐍𝐇𝐀̀ Đ𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔́𝐂 𝐍𝐀̀𝐘?💥Các chuyên gia tài chính, bất động sản thống nhất quan điểm 𝗴𝗶𝗮́ 𝗻𝗵𝗮̀, đ𝗮̂́𝘁 𝘀𝗲̃ 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗼̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀𝗶 𝗻𝗮̆𝗺 𝘁𝗼̛́𝗶. Với tầm nhìn dài hạn, 𝗻𝗵𝗮̀ đ𝗮̂́𝘁 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗸𝗲̂𝗻𝗵 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗹𝗼̛̀𝗶. Nhiều dự án tại các 𝘃𝘂̀𝗻𝗴 𝘃𝗲𝗻 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶 𝗴𝗶𝗮́ đ𝗮̂́𝘁 …

NHÀ ĐẦU TƯ TÌM “BẾN ĐỖ” TÀI SẢN TRƯỚC LO NGẠI RỦI RO LẠM PHÁT

Trong bối cảnh thị trường đón nhận nhiều thông tin về lạm phát, nhà đầu tư có các kế hoạch phòng bị để đối mặt với rủi ro. Là một nhà đầu tư lâu năm, khi chứng kiến tình hình lạm phát tại Mỹ mon men tăng từ đầu tháng 7, chị Vân An (38 …

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG ANH, MÊ LINH, SÓC SƠN SẼ DIỄN BIẾN RA SAO TRƯỚC THÔNG TIN QUY HOẠCH LÊN THÀNH PHỐ?

𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡, 𝐌𝐞̂ 𝐋𝐢𝐧𝐡, 𝐒𝐨́𝐜 𝐒𝐨̛𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐫𝐚 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́?Đ𝑒̂̀ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑎 3 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ, 𝑀𝑒̂ 𝐿𝑖𝑛ℎ, 𝑆𝑜́𝑐 𝑆𝑜̛𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑈𝐵𝑁𝐷 𝑇𝑃 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑢̛ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́, 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 …

CÓ NÊN MUA ĐẤT NỀN SÓC SƠN NGAY BÂY GIỜ?

𝑁𝑎̆𝑚 2021 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑔𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂𝑦, 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 𝑙𝑢̛𝑢 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́ 𝑆𝑜́𝑐 𝑆𝑜̛𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 …

GIÁ ĐẤT SẼ TĂNG MẠNH VÀO NĂM SAU?

𝘕𝘢̆𝘮 2022, 𝘢́𝘱 𝘭𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢́ đ𝘢̂́𝘵 𝘴𝘦̃ 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘭𝘢̣𝘮 𝘱𝘩𝘢́𝘵, 𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘩𝘪́ đ𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘢̀𝘰. 𝘊𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘨𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘺́ 𝘐𝘐 𝘴𝘦̃ 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘮𝘶̛́𝘤 đ𝘰̣̂ 𝘢̂́𝘮 𝘭𝘦̂𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨.𝘛𝘢̣𝘪 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘩𝘢̉𝘰 “𝘛𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̂́𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘴𝘢̉𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘊𝘰𝘷𝘪𝘥-19” 𝘥𝘰 𝘉𝘢́𝘰 𝘛𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘰̂̉ 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 29/10, 𝘰̂𝘯𝘨 𝘏𝘢̀ …

BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG ANH (HÀ NỘI) CHUYỂN MÌNH VỚI CÁC DỰ ÁN THẤP TẦM QUY MÔ

𝘓𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘷𝘦𝘯 đ𝘰̂ 𝘩𝘢𝘺 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘴𝘰̂́𝘵 đ𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 10 𝘯𝘢̆𝘮 𝘨𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̂𝘺 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̂́𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘴𝘢̉𝘯 Đ𝘰̂𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝘤𝘰̀𝘯 𝘬𝘩𝘢́ đ𝘰̛𝘯 𝘨𝘪𝘢̉𝘯. 𝘊𝘰̛ 𝘤𝘢̂́𝘶 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘣𝘢̂́𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘴𝘢̉𝘯 𝘵𝘢̣̂𝘱 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘰̛̉ đ𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘰̂̉ 𝘤𝘶̛ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘥𝘢̂𝘯, đ𝘢̂́𝘵 𝘱𝘩𝘢̂𝘯 𝘭𝘰̂ 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘭𝘦̉. 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘥𝘶̛̣ …

GIAI ĐOẠN 2021-2025 SẼ ĐƯA ĐÔNG ANH, MÊ LINH, SÓC SƠN LÊN THÀNH PHỐ

𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑜̛̀ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ – 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑈𝐵𝑁𝐷 𝑇𝑃.𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 5 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢, đ𝑒̂̀ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ, 𝑀𝑒̂ 𝐿𝑖𝑛ℎ, 𝑆𝑜́𝑐 𝑆𝑜̛𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐.Việc định hướng phát triển Đông Anh, …

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH ĐỂ XÂY DỰNG DỰ ÁN THÀNH PHỐ THÔNG MINH

𝑃ℎ𝑜́ 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑆𝑜̛̉ 𝑄𝑢𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ – 𝐾𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑃ℎ𝑎̣𝑚 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑇𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 đ𝑎̃ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́ 𝑄𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 528/𝑄Đ-𝑇𝑇𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 1/4/2021 𝑝ℎ𝑒̂ 𝑑𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑎́𝑛 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑐𝑢̣𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝑄𝑢𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢̉ đ𝑜̂ 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 2030 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 2050, 𝐾ℎ𝑢 …

097.132.2244

1
Bạn cần hỗ trợ?