Thông báo V/v cho CBNV Công ty IQLand nghỉ việc tạm thời

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn sự lây lan của của dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể CBNV. Ban lãnh đạo Công ty IQLand đã quyết định cho toàn thể CBNV nghỉ việc tạm thời từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 31/03/2020.

Trong thời gian này, toàn thể CBNV sẽ chủ động làm việc tại nhà, đảm bảo công việc và sức khỏe cũng như hỗ trợ, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Toàn văn thông báo:

Trân trọng!

097.132.2244

1
Bạn cần hỗ trợ?